Cropol znaczy szybko i bezpiecznie
NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

(32) 3286422

  • HR
  • PL
  • GB

Zgłoś zapotrzebowanie

Chcesz kupic lub wynajac lokal, mieszkanie lub inna nieruchomosc ktorej nie znalazles w ofercie? Znajdziemy ja dla Ciebie.

Złóż ofertę on-line

Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie

Jak sprzedać, kupić, wynająć ?

Zgłaszając w naszym biurze nieruchomość do sprzedaży, należy

1. Zawrzeć umowę o pośrednictwo w formie pisemnej (art. 180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami),
2. Dostarczyć w zależności od rodzaju nieruchomości następujące dokumenty:

2.1.DZIAŁKA – NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA

- aktualny o dpis księgi wieczystej,
- podstawę prawną nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie spadkowe, zasiedzenie....),
- aktualny wypis z ewidencji gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej (mapa geodezyjna z granicami działki),
- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
- w przypadku nabycia w drodze spadku - zaświadczenie z US o uregulowaniu podatku od spadku

2.2.MIESZKANIE - SPÓŁDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

- aktualny odpis księgi wieczystej (w przypadku gdy została założona),

- akt notarialny (w przypadku gdy lokal nabywaliśmy),

- zaświadczenie ze SM, że jest się właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu

- decyzja zarządu spółdzielni o przekształceniu lokatorskiego na własnościowe prawo do lokalu,

- zaświadczenie o aktualnych opłatach czynszowych do spółdzielni i o ich nie zaleganiu

2.3. MIESZKANIE WŁASNOŚCIOWE – HIPOTECZNE (LOKAL STANOWIĄCY ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ)

- aktualny odpis księgi wieczystej,

- podstawę prawną nabycia nieruchomości ,

- zaświadczenie o aktualnych opłatach czynszowych do wspólnoty lub administracji

- zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomości.

Przed podpisaniem aktu notarialnego należy wymeldować wszystkie osoby zameldowane pod tym adresem.

2.4. DOM

- aktualny odpis księgi wieczystej,

- podstawę prawną nabycia nieruchomości,

- wypis z ewidencji gruntów z wyrysem (mapa geodezyjna z granicami działki)

- zaświadczenie o nie zaleganiu w należnościach podatkowych od nieruchomości.

2.5. DOM W TRAKCIE BUDOWY

- aktualny odpis księgi wieczystej,

- podstawę prawną nabycia nieruchomości czyli akt notarialny,

- wypis z ewidencji gruntów i wyrysem z mapy ewidencyjnej (poświadczona kopia mapy geodezyjnej z granicami działki)

- pozwolenie na budowę,

- dziennik budowy,

- oświadczenie inspektora nadzoru budowlanego.

2.6. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE – DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

- aktualny odpis księgi wieczystej,

- podstawę prawną nabycia nieruchomości (akt notarialny, spadek.....)

- warunki wieczystego uzytkowania (przeznaczenie, rozpoczęcie budowy, zakończenie.....)

- wypysz ewidencji gruntu i wyrys z mapy ewidencyjnej

- zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,

- zaświadczenie o nie zaleganiu z wpłatami tytułem użytkowania wieczystego.

2.7. LOKAL UŻYTKOWY

- odpisz księgi wieczystej,

- podstawę prawną nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o nabyciu spadku, ....),

- w przypadku braku aktu notarialnego – numer KW całej nieruchomości (działki i części wspólnych budynku).

Zgłaszając w naszym biurze nieruchomość do najmu, należy

1. Zawrzeć umowę o pośrednictwo w formie pisemnej (art.180 Ustawy o gospodarce nieruchomościami).

2. Przedstawić dokument stwierdzający prawo do przedmiotu (domu, lokalu, pokoju..) najmu.

Pomagamy spisać stosowną umowę, w razie wątpliwości znajdujemy odpowiedzi na wszystkie pytania oraz informujemy o możliwościach wyboru sposobu opodatkowania przy zgłoszeniu wynajmu do Urzędu Skarbowego.

nieruchomości

Cropol Nieruchomości, Plac Filipa Nowary21, 43-100 Tychy, telefon (32) 328 64 22, kom. 603893120, biuro@cropol.pl

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.